Aby zostać Dystrybutorem firmy K-Link Poland należy:

  • wypełnić deklaracje dla dystrybutora (do ściągnięcia poniżej)
  • dokonać zakupu startera w cenie 100 zł
  • dokonać zakupu za min. 100 BV po cenach dla dystrybutora

Starter zawiera teczkę z materiałami informacyjnymi oraz butelkę Chlorofilu o wartości 160 zł

Deklaracje można przesyłać na adres e-mailowy: biuro@k-link-poland.pl.
W sprawie pytań prosimy kontaktować się z Jakubem Cegielskim,
tel.: 71 344 47 04, e-mail: biuro@k-link-poland.pl.
Pobierz nową deklarację dla dystrybutora: