Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018:
Administratorem Twoich danych osobowych jest K-LINK POLAND Aldona Bialik, ul. Kukuczki 19/5, 50-570 Wrocław. NIP: 8981584736 (określane w tej polityce jako „K-Link”).
K-Link chroni prywatność swoich dystrybutorów. Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/976) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.
K-Link przetwarza dane osobowe przekazane dobrowolnie przez dystrybutorów w celu umożliwienia pełnej i efektywnej komunikacji pomiędzy firmą K-Link Poland a dystrybutorem w zakresie wysyłki produktów, rozliczeń finansowych, naliczania punktów BV, prowizji dystrybutorskich i promowania najbardziej aktywnych dystrybutorów poprzez programy motywacyjne.
K-Link dba o bezpieczeństwo danych osobowych, chroni je przez dostępem osób nieupoważnionych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
8. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych – czyli firmą K-LINK POLAND Aldona Bialik (ul. Kukuczki 19/5, 50-570 Wrocław).

Pragniemy Państwa poinformować, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO zaktualizowaliśmy wzór deklaracji umowy dystrybutora, którą mogą Państwo pobrać poprzez kliknięcie w poniższy link:
Deklaracja dystrybutora K-Link Poland

Pliki cookies – cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. Pozwalają nam one na dostarczeniu informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki – utrudni to, lecz nie uniemożliwi korzystania ze strony. Informacje pochodzące z cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.